Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 16 (2011) СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕҐІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. Дудкіна
 
№ 19(2) (2014) СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Л. Потравка
 
№ 19(2) (2014) СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
В. Фабіянська
 
№ 19(2) (2014) СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЛІЗИНҐОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Мартиненко, А. Малахова, А. Шнурко
 
№ 19(1) (2014) СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ Анотація   PDF
В. Здреник
 
№ 12 (2007) СУТЬ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ЙОГО ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА Анотація   PDF
О. Апостолюк
 
№ 12 (2007) СУЧАСНИЙ СТАН ПЛОДООВОЧЕКОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Ю. Мельник
 
№ 14-15 (2010) СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Г. Бумбар
 
№ 14-15 (2010) СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Р. Муха
 
№ 19(2) (2014) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ: РЕҐІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
А. Єременко
 
№ 16 (2011) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Г. Балянт
 
№ 12 (2007) СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
С. Сисюк
 
№ 19(1) (2014) ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. Гомотюк
 
№ 12 (2007) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕҐІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. Панухник
 
№ 16 (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
О. Дзюблюк
 
№ 19(1) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Д. Воловик
 
№ 12 (2007) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Н. Навольська, О. Процько
 
№ 16 (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ Анотація   PDF
Б. Сас, О. Гетьман
 
№ 16 (2011) ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. Галапуп, Т. Сівчук
 
№ 12 (2007) ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ (1993-2004 рр.) Анотація   PDF
О. Цуп, М. Лазарович
 
№ 19(1) (2014) ТРАКТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Д. Шушпанов
 
№ 19(1) (2014) ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
І. Приходько, Г. Павлова, М. Васюта
 
№ 12 (2007) ТРАНСФОРМАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК МЕТОД ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
М. Головко
 
№ 19(1) (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІНІЦІЙ Анотація   PDF
В. Томахів
 
№ 13 (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF
В. Хопчан
 
176 - 200 з 226 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>