Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 17 (2012) ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Анотація   PDF
С. Галещук
 
№ 13 (2008) ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ З УРАХУВАННЯМ БАНКІВСЬКОЇ ПРАКТИКИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН Анотація   PDF
Л. Прийдун
 
№ 19(1) (2014) ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ: АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕҐІОНІВ Анотація   PDF
О. Дудкіна
 
№ 12 (2007) ПОЛІТИКА УРЯДУ ПОЛЬЩІ ЩОДО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО МОЛОЧАРСТВА ГАЛИЧИНИ В 20-х-30-х РОКАХ ХХ СТ. Анотація   PDF
О. Лотоцька
 
№ 12 (2007) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗМІЩЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РЕҐІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Л. Матійчук
 
№ 14-15 (2010) ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ Анотація   PDF
О. Галько
 
№ 12 (2007) ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
М. Яневич
 
№ 14-15 (2010) ПРАҐМАТИЗМ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
C. Герчаківський, Т. Коропатницький
 
№ 19(1) (2014) ПРІОРИТЕТНІСТЬ ІДЕЇ ЗМІН У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Г. Куц
 
№ 16 (2011) ПРОБЛЕМА «ЯМБУРЗЬКОЇ» ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ ПЕРЕД ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДВОСТОРОННІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Анотація   PDF
О. Цуп
 
№ 19(2) (2014) ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕҐУЛЮВАННЯ ДПП ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ТАМБОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
М. Єлєсіна, М. Маґомадов
 
№ 16 (2011) ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. Файфура
 
№ 12 (2007) ПРОБЛЕМИ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ Анотація   PDF
Я. Глогусь
 
№ 12 (2007) ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПОСТСТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
О. Дзюблюк
 
№ 16 (2011) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Б. Сенів
 
№ 14-15 (2010) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ Анотація   PDF
І. Стец, І. Стец
 
№ 12 (2007) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РИЗИКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
І. Гуцал, А. Тимків
 
№ 19(1) (2014) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ Анотація   PDF
Н. Литвин
 
№ 19(1) (2014) ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО Анотація   PDF
Ю. Щербяк
 
№ 12 (2007) ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
М. Щирба
 
№ 19(2) (2014) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВИХ МІҐРАНТІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМ МІҐРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СВЕРДЛОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
М, Сінякова
 
№ 16 (2011) РЕАЛІЗАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Р. Михайлюк
 
№ 19(1) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Л. Савчук
 
№ 19(2) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТНІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
А. Ліповка, А. Закірова
 
№ 19(2) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТНІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
А. Ліповка, А. Закірова
 
126 - 150 з 226 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>