Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19(2) (2014) КОРПОРАТИВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Анотація   PDF
М. Микитюк
 
№ 16 (2011) КРЕДИТНА УГОДА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ З ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ Анотація   PDF
О. Малахова
 
№ 16 (2011) КРИЗА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Т. Андрушків
 
№ 19(2) (2014) МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Анотація   PDF
Е. Литвиненко
 
№ 12 (2007) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕННЯХ Анотація   PDF
І. Антонюк, В. Смиричинський
 
№ 16 (2011) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ БАНКУ Анотація   PDF
Т. Стечишин
 
№ 16 (2011) МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. Ліщинський
 
№ 13 (2008) МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕҐРАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У РЕҐІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
О. Панухник
 
№ 14-15 (2010) МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Г. Заячковська
 
№ 12 (2007) МІЖНАРОДНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ ЄВРОПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗШИРЕННЯ Анотація   PDF
І. Тхір
 
№ 16 (2011) МІСЦЕ КРАЙОВОГО СОЮЗУ КРЕДИТОВОГО У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
І. Гавліч
 
№ 12 (2007) МІСЦЕ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ У БАНКАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т. Стубайло
 
№ 12 (2007) МІСЦЕ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
М. Ігнатенко
 
№ 19(2) (2014) МОДЕЛІ ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ АҐЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
О. Артеменко
 
№ 16 (2011) МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК НАПРЯМОК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НИМИ Анотація   PDF
О. Лотиш
 
№ 19(1) (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В РУСЛІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Т. Фасолько
 
№ 19(2) (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Анотація   PDF
А. Кириленко
 
№ 19(2) (2014) МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНҐУ: ТРАНСАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. Яцина
 
№ 19(2) (2014) МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
О. Петрушка, Ю. Баніт
 
№ 14-15 (2010) МУНІЦИПАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Г. Монастирський
 
№ 12 (2007) НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. Івануса
 
№ 16 (2011) НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ Анотація   PDF
І. Іващук, О. Іващук
 
№ 19(1) (2014) НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Анотація   PDF
Я. Чайковський
 
№ 16 (2011) НАПРЯМКИ ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
К. Пазізіна
 
№ 19(1) (2014) НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Р. Безус
 
76 - 100 з 226 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>