Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 16 (2011) ВПЛИВ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ж. Довгань
 
№ 19(2) (2014) ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ КОНҐЛОМЕРАТІВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ Анотація   PDF
В. Козирєв
 
№ 17 (2012) ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ З РЕАЛЬНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Г. Балянт, В. Іолтуховський
 
№ 16 (2011) ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
М. Яневич
 
№ 19(1) (2014) ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
С. Пазізіна, К. Пазізіна
 
№ 13 (2008) ГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Л. Родіонова
 
№ 19(1) (2014) ДВІЧІ ПОЗБАВЛЕНІ ІСТОРИЧНОЇ БАТЬКІВЩИНИ, АБО ГІРКА ДОЛЯ ХОЛМСЬКО-ПІДЛЯСЬКИХ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
Ю. Макар, В. Макар
 
№ 17 (2012) ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Т. Андрушків
 
№ 19(1) (2014) ДЖЕРЕЛА СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРИЗМУ В ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
М. Польовий
 
№ 12 (2007) ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
В. Сапожніков
 
№ 16 (2011) ДОМІНАНТИ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЙ СОЦІОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
О. Сидорович
 
№ 13 (2008) ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ БАЗОВОГО РІВНЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Г. Монастирський
 
№ 19(1) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ Анотація   PDF
М. Лазарович
 
№ 12 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦІНИ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Грод
 
№ 17 (2012) ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Анотація   PDF
Л. Скиба
 
№ 14-15 (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. Сидорович
 
№ 14-15 (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
С. Дусановський, С. Гега
 
№ 12 (2007) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВАЛЮТНИХ РИНКІВ ТА ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
О. Пруський
 
№ 19(2) (2014) ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФУНДАМЕНТ СУЧАСНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Н. Пєнцова
 
№ 19(2) (2014) ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КНР І АСЕАН Анотація   PDF
Чень Цзюнь
 
№ 12 (2007) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. Бобуляк
 
№ 19(1) (2014) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ В. ЧОРНОВОЛА У 1990-Х РОКАХ Анотація   PDF
В. Деревінський
 
№ 12 (2007) ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
О. Ляшенко, Г. Булавська, Т. Стаднійчук
 
№ 12 (2007) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Я. Чайковський
 
№ 17 (2012) ЕТНОДЕМОГРАФІЧНА СПЕЦИФІКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА СТРАТИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ Анотація   PDF
М. Лазарович, Н. Лазарович
 
26 - 50 з 226 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>