ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ «МАСЛОСОЮЗУ» НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (20-і - 30-і рр. ХХ ст.)

О. Лотоцька

Анотація


Проаналізовано особливості виробничої діяльності «Маслосоюзу» на західноукраїнських землях у міжвоєнній Польщі в 1920-х - 1930-х рр.

 

The article analises the special feature of industrial activity of «Maslosoiuz» of Western Ukraine in the postwar Poland in 1920-1930 years.


Ключові слова


українська кооперація; кооперативне молочарство; «Маслосоюз»; виробнича діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрій Палій - будівничий і керманич «Маслосоюзу». Статті, спогади, листи / Укладач Матейко Р. М. Ред. Б. Мельничук. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 293 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху. - Нью-Йорк, 1964. - 624 с.

Голуб Г. М. Кооперативний рух в Західній Україні (1918-1939 рр.): Автореф. дис. канд. екон. наук. - К., 1994. - 17 с.

Голуб Г. М. З історії кооперативного руху на західноукраїнських землях у 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі молочарства) // Історія народного господарства та економічної думки України. Міжвідомчий збірник наукових праць. - К., 1994. - Вип. 26-27. - С. 87-94.

Господарсько-кооперативний часопис. - 1936. - Ч. 14. - С. 9-10.

Драгомирецька Л. Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Злупко С. На чатах рідної землі: Євген Храпливий - учений, організатор, патріот. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1999. - 283 с.

Качор А. Мужі ідеї і праці: Андрій Палій і Андрій Мудрик, творці «Маслосоюзу». - Він-ніпег-Торонто-Клівленд, 1974. - 344 с.

Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні. - Мюнхен: Госп. об’єднання і патронат української кооперації на еміграції «Унія», 1949. - 110 с.

Кооперативне молочарство. - 1928. - Ч. 12. - С. 8.

Кооперативне молочарство. - 1939. - Ч. 4. - С. 7-20.

Кооперативне молочарство на Західній Україні (У 40-ліття Краєвого Молочарського Союзу «Маслосоюз») // Господарсько-кооперативне життя. - Авгсбург. - 1944. - Ч. 6. -С. 3-7.

Матейко Р. Молочний «наступ» Палія // За вільну Україну. - 2003. - 25 грудня.

Матейко Р. Фахівець в європейському стилі // Вісті. - 2003. - 27 лютого.

Матейко Р. Колиска кооперативного молочарства: Коротка істор. довідка про виникнення та діяльність «Маслосоюзу» // Сіл. господар. - 1997. - № 7. - С. 9-11.

Матейко Р. «Маслосоюз» Андрія Палія // Галичина (Івано-Франківськ). - 1999. - 12 січня.

Матейко Р. Український кооперативний рух у Галичині: сторінки історії // Тернопіль вечірній. - 2000. - 18 серпня.

Мудрик А. Піонерська праця «Маслосоюзу» в бринзярській ділянці // Кооперативне молочарство. - 1937. - Ч.12. - С. 14-16.

Сироварня Союзу // Кооперативне молочарство. - 1938. - Ч. 4. - С. 29.

Струк З. Діяльність українських кооперативів у Західній Україні (1921-1939 рр.) - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. - 152 с.

Струк З. Діяльність західноукраїнських кооперативів з підготовки фахівців для сільського господарства (1908-1939 рр.) // Вісник ЛКА. Серія «Гуманітарні науки». Вип. 3. -Львів, 2000. - С. 76-81.

Струк З. Українські виробничо-торговельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук / Львівський національний університет імені І. Франка. - Львів, 2001. - 18 с.

Струк З. Організація української кооперації на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1921-1939 рр.). - Львів: Інститут українознавства НАН України, 2000. - 137 с.

Туган-Барановський М. Соціальні основи кооперації. - М.: Економіка, 1989. - 496 с.

Українські кооператори. Історичні нариси. Кн. 1 / За заг. ред. Гелея С. - Львів: Коопосві-та, 1999. - 456 с.

Храпливий Є. Основи кооперативного молочарства. - Львів: Накл. РСУК, 1927. - 179 с.

Чайковський В. Сільськогосподарська кооперація у Західній Україні (1920-1939 роки): Автореф. дис. канд. екон. наук. - Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 1995. - 24 с.

Янович М. Дещо про фінанси і торгівлю «Маслосоюзу» // Кооперативне молочарство. -1929. - Ч. 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.