ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

Н. Скочило

Анотація


Розглянуто основні напрямки становлення і розвитку вексельного ринку в Україні. Обгрунтовано теоретичні аспекти та визначено основні проблеми формування вексельного обігу, запропоновано шляхи їх вирішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуткевич С. О., Корінько М. Д. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: Навч. посіб. - К.: Вид-во Європейського університету, 2004. - 119 с.

Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України. - 2008. - № 3. - С. 52-56.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05. 04. 2001 р. № 2374- Ш.

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 16. 06. 1991 р. № 1201-ХІІ.

Куценко Ю. Ю., Шепель Д. О. Проблеми використання векселів на ринку України. - К., 1998. - 60 с.

Мінакова Д. Г. Механізм функціонування вексельного обігу в Україні // Держава та ре-ґіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 2. - С. 315-317.

Ніконова М. В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. - 2007. - № 2. - С. 61-65.

Павлов В. І., Пилипенко І. І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, доповнене. - К.: Кондор, 2004. - 400 с.

Рудненко Т. Вексель і поточні проблеми економіки // Цінні папери України. - 2006. -№ 12. - С.12-14.

Рудненко Т. Проблеми і перспективи розвитку вексельного обігу в Україні // Фінансовий ринок України. - 2005. - № 8. - С. 16-19.

Фещенко Н. М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 3.- С. 22-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.