АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

О. Демуш

Анотація


Розглянуті аспекти державної політики соціального захисту інвалідів. Запропоновано шляхи підвищення рівня зайнятості інвалідів.

 

The aspects ofpublic policy of social defence of invalids are examined in the article. An author is offer the ways of increase of level of employment of invalids.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боднарчук К. Напрямки удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення зайнятості інвалідів // Економіка України. - 2003. - № 11. - С. 69-73.

Скібінський Е. Нові обрії працевлаштування інвалідів // Соціальний захист. - 2006. -№ 11. - С. 13-14.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». - К.: Парламентське видавництво, 2005. - 22 с.

Інформаційно-аналітичний бюлетень за підсумками роботи організацій і установ системи праці та соціальної політики Тернопільської області за I півріччя 2007 р. - Тернопіль, 2007. - 80 с.

Кобець В. Трудова реабілітація інвалідів: потрібні увага та розуміння // охорона праці. -2003. - № 4. - С. 44-46.

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96. - К.: ВГСПО «НАІ України», 2003. - 40 с.

Шевцов А. Г. Сучасна державна соціальна політика щодо громадян з інвалідністю // Наше гасло. - 2004. - № 1-3. - С. 141-143.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.