БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В СВІТЛІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

З. Сороківська

Анотація


Розглянуто новітні технології банківського обслуговування населення. Проаналізовано дослідження і публікації, де започатковано розв’язання цієї проблеми. Показано необхідність розширення асортименту роздрібних банківських послуг. Охарактеризовано новітні банківські продукти: «банк-телесервіс» і «банк-телевойс». Висвітлено їх позитивні сторони і ті переваги, які вони дадуть як банку, так і клієнтові. Висловлено ряд пропозицій щодо впровадження цих продуктів на український ринок.

 

In this article the consideration new technology the banking service of the people. The analyses of investigation and articles where beginnings unbind in this problem. Describe necessity enlargement assortment retail banking service. Describe the new banking products bank-teleservice and bank- televoys. Describe theirs positive lines and advantages for the bank andfor the clients. In this article gives recommendations inculcation this productions on Ukraine market.


Повний текст:

PDF

Посилання


Данилова Т. Н., Смирнова О. С. Банк как финансовый посредник трансформации сбережений в инвестиции // Финансы и кредит. - № 11. - 2005. - С. 20-26.

Деринг Ханс-Ульрих. Универсальный банк - банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. - М.: Междунар. отношения, 1990. - 384 с.

Казимагомедов А. А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 256 с.

Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997. - 464 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.