ВПЛИВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. Антохов

Анотація


Розглянуто переваги функціонування сфери освітніх послуг в умовах ринку. Запропоновано альтернативний ринковий механізм освітніх послуг, що сприяє підвищенню ефективності функціонування сфери освіти, -освітній кластер. Виділено позитивні та негативні передумови формування освітнього кластера. Визначено внутрішні й зовнішні ефекти, що їх створює освітній кластер.

 

At the beginning of the article the advantages of the system of education in market conditions are considered, further an alternative mechanism for the functioning of the education market is proposed, the positive and negative preconditions of educational clusters are highlighted, internal and external effects created by educational clusters are identified.


Ключові слова


ринок освітніх послуг; інноваційна діяльність; конкуренція; освітній кластер

Повний текст:

PDF

Посилання


Галимова Л. И. Образовательный кластер как механизм инновационного развития производственной деятельности / Л. И. Г алимова // Вестник Казанского технолог. ун-та. - 2009. -№ 5. - С. 125-127.

Журавлёва М. В. Концептуальные и методологические основы создания региональной модели непрерывного профессионального образования в образовательном кластере нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса / М. В. Журавлёва, Н. Ю. Башкирцева // Вестник Казан. технол. ун-та. - 2008. - № 6. - С. 315-320.

Лапыгин Д. Ю. Контуры регионального образовательного кластера / Д. Ю. Лапыгин, Г. А. Корецкий // Экономика региона. - 2007. - № 18. - С. 25.

Лукашенко М. Конкуренция на рынке образовательных услуг [Електронний ресурс] / М. Лукашенко. - Режим доступу: http://www.vsip.mgopu.ru/data/1844.doc

Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти. Доповідь міністра І. Вакарчука на розширеній підсумковій колегії МОНУ (2 квітня 2009 р.) [Електронний ресурс]. - Сайт МОНУ.

Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе / А. М. Новиков // Парадоксы наследия, векторы развития. - Москва: Эгвес, 2000. - 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.