ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

С. Шкарабан, Є. Познахівський

Анотація


Розглянуті питання вдосконалення організації та методики наукових досліджень в Україні. Розкрито суть компонентів науки і дано їм критичну оцінку.

 

The problems of improving the organization and methods of research in Ukraine. The essence of science components and given their critical evaluation.


Ключові слова


наукові дослідження; дискусія; результати досліджень; критична оцінка; компоненти науки

Повний текст:

PDF

Посилання


Білуха М. Основи наукових досліджень / М. Білуха // Підручник для студентів екон. спец. вузів. - К.: Вища школа, 1997. - 202 с.

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації / За ред. Пасічника В. В. - К.: «Ліра-К», 2010. - 282 с.

Пушкарь А., Потрошкова Л. Основы научных исследований и организация научноисследовательской деятельности / А. Пушкарь, Л. Потрошкова. - К.: «Ліра-К», 2008. -280 с.

Цехмістрова Г. Методологія наукових досліджень / Г. Цехмістрова. - К.: Кондор, 2008. -280 с.

Хоменко І. Евристика / І. Хоменко. - К.: ЦУЛ, 2008. - 280 с.

Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник - 2-ге вид., перероб. і доп. / В. Шейко, Н. Кушнаренко. - К.: Знання-Прес, 2002.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.