БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

О. Дробніцька

Анотація


Розглянуто сучасні проблеми розвитку вітчизняних банківських установ, відповідно до яких запропоновано шляхи їх розв’язання через використання механізму сек’юритизації активів.

 

The modern problems of development domestic bank institutions in accordance with which the ways of their decision are offered through the use of mechanism of assets securitization are considered.


Ключові слова


сек’юритизація; кредитні деривативи; цінні папери, які забезпечені активами та іпотекою; механізм сек’юритизації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэр Х. П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов - инновационная техника финансирования банков / Питер Ханс Бэр. - М.: ООО «Волтерс Клувер», 2006. - 578 с.

Вриз Ровве Ж. Ж. Секьюритизация и право / Жан Жоб де Вриз Ровве, Поль Али. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 600 с.

Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (Базель II) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cbr.ru/today/ PK/print.asp?file=Basel.htm

Наумов Д. Сек’юритизація - інноваційний фінансовий механізм // Банківська справа. -2009. - № 1. - С. 65-83.

Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Офіційний сайт Європейського форуму сек’юритизації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.europeansecuritisation.com.

Чуб О. До питання використання банками механізмів сек’юритизації активів / О. Чуб // Банківська справа. - 2009. - № 3. - С. 66-72.

Zweig P. L. The Asset Securitization Handbook / Phillip L. Zweig - Dow Jones-Irwin. - 1989. -576 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.