ВПЛИВ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ж. Довгань

Анотація


Формалізовано сучасний стан інформаційної прозорості в діяльності комерційних банків України у контексті впливу на фінансову стійкість банківської системи, обгрунтовано причини низької транспарентності вітчизняного банківського сектору, досліджено зміни у топ-десятці лідерів серед банків України за індексом транспарентності та визначено найбільш інформативні джерела банківської інформації.

 

The paper formalizes the current state of transparency in the activities of commercial banks in Ukraine in the context of the impact on financial stability of the banking system are causes of low transparency of the domestic banking, investigated changes in the top ten leading banks in Ukraine by index transparency and identifying the most informative source of banking information.


Ключові слова


транспарентність банківської діяльності; фінансова стійкість банківської системи; інформаційна прозорість; відкритість інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Івасів І. Б. Управління вартістю банку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2008. - 288 с.

Романченко О. В. Чи потрібна національному банку транспарентність? Інтернет-портал «Україна фінансова» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/ 04_1/fru_G1.htm

Дослідження корпоративного управління в банківському секторі України // Міжнародна фінансова корпорація, США. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ifc.org/ifcext/ubcg.nsf/...pdf/.../SurveyCGBanks2004UA.pdf

Исследование информационной прозрачности банков Украины в 2010 г.: Ухудшение прозрачности на фоне финансовых трудностей принесовершенстве информационной среды [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.standardandpoors.ru/

Исследование информационной прозрачности российских банков: Новые лидеры на фоне умеренного роста и улучшения раскрытия структуры собственности [Электронный ресурс] / Ю. Кочетыгова, Р. Кирдань, О. Швырков // Standard & Poor’s. RatingsDirect. -2006. - Режим доступу: http://www.standardandpoors.ru


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.