ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Д. Гаргула

Анотація


Проаналізовано розвиток та сучасний стан хлібопекарської галузі в Україні. Розглянуто фактори, що впливають на інноваційну діяльність хлібопекарських підприємств. Визначено необхідність державної підтримки інноваційних проектів.

 

The development and current state of the baking industry in Ukraine is described. The factors were reviewed that influence innovation activities bakery business. The need for state support of innovative projects was detected


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; хліб; хлібопекарська галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильенкова С. Инновационный менежмент. - Москва: Юнити, 2001. - 234 c.

Cimo J., Marias M. Inovacná stratégie firmy. - Bratislava: Elita, 1999. - 180 s.

Kotler P. Marketing podla Kotlerra. - Praha: Management press, 2000. - 821 s.

Lesáková D. Strategickÿ marketingovÿ manazment. - Bratislava: Sprint, 2001. - 340 s.

Meffert H. Marketing & Management. - Praha: Grada, 1996. - 552 s.

Schumpeter J. Teória hospodárskeho vÿvoja. - Bratislava: Pravda, 1987. - 478 s.

Slávik S. Strategickÿ manazment. - Bratislava: Ekonóm, 1997. - 276 s.

Проект закону № 8163: точка зору фахівців [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agroprofi.com.ua/content/view/423/

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.qov.ua

Загальна характеристика ринку хліба та хлібопродуктів України [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12894/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.